31 aug. 2014

Viktutmaningen

Jag lyckades skrapa ihop 205 poäng denna veckan. Vi får poäng på det här sättet:


Viktnedgången var 1 kg. Gör mig handlar det om hälsa inte utseende. Jag behöver gå ner för mina knäs skull. 

Fortsätter nästa vecka!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar